Een nieuw begin

Steunpunt nieuwe moslima's is er voor moslima's die aan het begin staan van het praktiseren van de islam en de islam als rode draad vorm willen geven in hun dagelijks leven.

Wij zijn er voor bekeerlingen en moslima's met een islamitische achtergrond om ondersteuning te bieden bij een nieuw begin. Omdat deze weg soms lastig en eenzaam kan zijn, bieden wij graag een helpende hand.

De basis

We proberen samen een sterke basis te leggen om vervolgens op eigen kracht vast te kunnen houden aan het geloof. Dit doen we door te focussen op de fundamenten van islam zoals o.a. de 5 zuilen, het geloof in Allah en het leren kennen van Allah (shahada), het gebed, de karakter eigenschappen van een moslim, omgeving etc. Ook bieden we ondersteuning als het gaat om moeilijkheden, die je op deze weg tegen kunt komen.

Ondersteuning

We willen de beginnende moslima's ondersteunen door het organiseren van activiteiten, die helpen om de weg binnen Islam te vinden. We denken dan aan lezingen, moskee bezoeken, gebedslessen etc, maar ook willen we ruimte creëren voor sociale contacten middels picknicks, gezamenlijk ontbijten e.d.

Mocht individuele begeleiding nodig zijn, dan wordt bekeken of wij de aangewezen organisatie zijn om die begeleiding te bieden.